Wie ben ik

 

Met een ervaring van zo’n 20 jaar in de ICT, heb ik al verschillende rollen mogen vervullen. In die tijd heb ik  ervaring opgedaan in de rol van informatie analist, beheerder, service manager en projectmanager. Ongeveer tien jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met de zorg. De processen in de zorg grepen mij erg aan en hebben mij gemotiveerd om mij op deze tak te richten.  Waarom? In de zorg maak je het verschil. Natuurlijk allereerst de 1elijns professional ten opzichte van de cliënt. Zij moeten ook goed gefaciliteerd worden om hun werk uitstekend te doen, het credo: “handen aan het bed”.

Om die reden heb ik altijd verder gekeken dan de technische oplossing alleen. Waar ICT in het verleden nog wel eens de afdeling was die bepaalde welk systeem gebruikt ging worden waardoor de oplossing de werkwijze van een organisatie voorschreef, met alle spanningen van dien! ICT is gelukkig nu al meer getransformeerd naar een faciliterende dienst. Om dit te realiseren ga ik dan ook voor het luisterend oor, het gesprek met de mensen zelf, samen kijken naar de oplossing, tot in de haarvaten van uw organisatie. ICT moet zorgen voor een betrouwbare, veilige omgeving met oog voor een goede functionele als financiële beheersbaarheid. Samen bepalen we de juiste strategie.

In de afgelopen jaren vond ik mij meer en meer in een visie die aansluit bij mijn inzichten rondom samenwerken, te weten de mogelijkheid dat de mens zich kan ontplooien en veilig kan handelen. Die visie heet zelforganisatie. Zeker tijdens mijn werk bij de Almende groep, met het van dichtbij meemaken van projecten, zoals bij Amstelring en Laurens is duidelijk geworden wat een positieve impact dit heeft op mensen en een organisatie.

Ben ik  dan een adept van Buurtzorg? ja en nee! Ja, als het gaat om zelforganisatie als filosofie, teams in hun kracht zetten, minder overhead. Nee, als het er om of gaat dat dit de absolute waarheid is voor iedere zorg verlenende dienst. Daarom ga ik het gesprek aan om samen te kijken hoe die stip aan uw toekomst er nou van dichtbij uitziet. Als de details zichtbaar worden. Wat past er dan bij u, wat is er voor nodig. Maar ik daag wel uit om verder te kijken, anders te denken en te toetsen of de beoogde werkelijkheid de ultieme is!